top of page

We hebben hart voor elkaar in Vreedzaam Amsterdam-West


In Amsterdam West werken scholen en partners in de wijk samen met elkaar vanuit de gedeelde pedagogische Vreedzame wijk visie. Kinderen groeien op in verschillende domeinen: thuis, school, straat, georganiseerde vrije tijd. Doelstelling van De Vreedzame Wijk is om meer pedagogische samenhang aan te brengen tussen de verschillende domeinen. Zeker in de huidige tijdsgeest is waarbij er letterlijk meer afstand is tussen mensen vinden we het van belang om kinderen aan te leren dat ook zij hun steentje kunnen bijdragen aan een positiever klimaat in de wijk. Om dit te verwezenlijken staat de maand april in het teken van: ‘We hebben hart voor elkaar in West’.


Wat gaan we doen?

In de maand april zijn er verschillende activiteiten met kinderen, docenten, bewoners en professionals in de wijk.


  • Vreedzame wijk les Elke deelnemende groep krijgt een digitale les over de Vreedzame wijk. Ze leren wie er nog meer werken aan een vreedzame wijk en wat een ieders rol hierin is.

  • De groepsvergadering In een Vreedzame wijk krijgen kinderen een stem en leren we ze dat ook zij hun wijk een beetje beter kunnen maken. In de groepsvergadering bespreken de kinderen hoe ze ervoor kunnen zorgen dat mensen in de wijk zich ook in deze corona tijd weer wat fijner gaan voelen. Vervolgens komen ze tot een groeps-, of individuele actie.

  • Uitvoeren en ondersteuning acties De aanjagers in de diverse wijken zorgen ervoor dat kinderen die hulp nodig hebben kunnen worden ondersteund in het uitvoeren van hun acties door partners uit de wijk.

  • Zichtbaarheid In de wijk werken we gezamenlijk met de partners aan de zichtbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan het maken van gezamenlijke stoepkrijttekeningen of een wijkexpositie.

  • Hart voor elkaar als team Vreedzaam is ‘practice what you preach’. Om ook als team te ervaren wat het is om ‘hart voor elkaar te hebben’ doen we een voorstel voor een digitale werkvorm.


Wat kan ik verwachten?

  • Elke deelnemende school ontvangt een lespakket met hierin de digitale Vreedzame wijk les, een stappenplan voor de groepsvergadering, de werkvorm voor in het team en de contactgegevens van de ondersteunende partners in de wijk .


Wanneer voeren we dit uit?

  • De maand april staat in het teken van de Vreedzame wijk en specifiek ‘we hebben hart voor elkaar’. Scholen zijn vrij om te kiezen wanneer in deze maand de activiteiten worden uitgevoerd.


Vragen of hulp?

Voor vragen of hulp kan je terecht bij de aanjagers in West: Floor Bastiaans (Bos en Lommer)fbastiaans-horninge@dock.nl

Monique van Dijk (Westerpark): mvandijk@dock.nl

Erik Moes (Oud-West en De Baarsjes): emoes@dock.nl

Comments


bottom of page