top of page

VREEDZAME WIJK

NAAM

BUURTBEWONERS

De kern van een Vreedzame Wijk is om ook in de buurt veilige oefenplekken te creëren, zodat kinderen hun op school geleerde democratische vaardigheden ook buiten school kunnen oefenen. Zoals in de speeltuin, op het Cruijff Court, bij de naschoolse opvang of de huiswerkklas van de Weekendacademie. Hiermee bouwen we aan een veilig positief klimaat waarin participatie centraal staat.

We streven ernaar dat kinderen en jongeren zich onderdeel van hun buurt voelen. Ze krijgen verantwoordelijkheden, hebben een stem in de buurt, leren conflicten op te lossen en de diversiteit te vieren. 

Concreet leiden we mediatoren op die naast op school ook bij activiteiten in de wijk kunnen helpen met het oplossen van conflicten. Tevens geven we gastlessen over wat kinderen belangrijk vinden in het samenleven in de buurt. Om hun stem te ontwikkelen en een steentje bij te dragen oefenen we met participatie in de Kinderwijkraad.

 

Dat kan niet zonder ouders, bewoners en organisaties uit de wijk. Zij zijn nodig om hen hierbij te helpen. Regelmatig organiseren we daarom trainingen en bijeenkomsten speciaal voor ouders. Maar ook professionals nodigen we uit om dezelfde taal en hetzelfde gedrag te leren, zodat het duidelijk is voor de kinderen waar zij aan toe zijn. Dit draagt bij aan een positieve sfeer.

Zoals jongerenwerker Zakaria Lammou van The Mall De Baarsjes het verwoordde in de training: “Ik wil jongeren vreedzame technieken leren door zelf het goede voorbeeld te geven, maar ook door lastige thema's/onderwerpen te bespreken en daar coaching en begeleiding in te geven”.

VreedzaamWest is onderdeel van Stichting DOCK.

VZO_VREEDZAAM_logo_01.png
bottom of page