top of page

VREEDZAME SCHOLEN

In Amsterdam West geven wij kinderen en jongeren de kans om in de buurt te oefenen met het democratisch burgerschap. De basis hiervoor wordt op school gelegd. Zie ook informatie over de  Vreedzame School.

De school en klas wordt gezien als een kleine gemeenschap waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.   

In West dragen meer dan 20 scholen bij aan de verbinding tussen school, ouders en wijk. De scholen staan open voor een Vreedzame Wijk-gastles in de klas, houden verkiezingen voor leerlingen die aan de Kinderwijkraad of Kindercommissie willen deelnemen, leiden mediatoren op die ook in de wijk conflicten helpen oplossen en nodigen ouders uit om deel te nemen aan vreedzame oudertrainingen en bijeenkomsten.

Vreedzame scholen in Amsterdam:

Westerpark:

Bos en Lommer:

Oud- West / De Baarsjes:

VZO_VREEDZAAM_logo_01.png
bottom of page