top of page

Herdenken met Kindercommissie 4/5 mei Spaarndammerbuurt

Updated: Mar 24, 2022In navolging van vorig jaar is er dit jaar wederom een Kindercommissie 4/5 mei Spaarndammerbuurt opgericht. Kinderen van Onze Amsterdamse School en de Spaarndammerhoutschool hebben meegedacht en meebeslist over het programma van Dodenherdenking 2021 in de Spaarndammerbuurt.


De groepen 7/8 van de Spaarndammerhoutschool en Onze Amsterdamse School hebben een korte digitale gastles over herdenken in de klas bekeken, waarna er kinderen werden gekozen om plaats te nemen in de Kindercommissie 4/5 mei Spaarndammerbuurt.


De volgende kinderen zijn dit jaar gekozen in de Kindercommissie 4/5 mei Spaarndammerbuurt:

Onze Amsterdamse School: Spaarndammerhoutschool: - Imran - Levy - Karina - Siëna - Edem - Juulz - Minaal - Mohamed - Hadia - Dina - Hamza

Aan de slag De kinderen hebben samen gebrainstormd over mogelijke ideeën voor de herdenking op 4 mei. Er kwamen heel veel ideeën naar voren, maar uiteindelijk werden een paar favorieten eruit gekozen:

- gedicht

- interview met iemand die de oorlog heeft meegemaakt

- bloemen leggen bij het monument


Interview met buurtbewoner Ad van Deventer De kinderen hebben buurtbewoner Ad van Deventer geïnterviewd bij het monument op het Zaanhof. Ze hebben zelf de vragen voorbereid, de camera en het geluid bediend en het interview afgenomen. Het interview is gepubliceerd in een herdenkingsboekje, dat door de kinderen is gemaakt en op social media geplaatst. Het interview is hieronder te bekijken.
Gedicht Hamza heeft het gedicht dat hij had geschreven voorgedragen voor het monument en de anderen kinderen hebben dat gefilmd. Toen Hamza klaar was, kreeg hij een applaus van de andere leden van de Kindercommissie. Ook het gedicht is gepubliceerd in het herdenkingsboekje.
Boekje De kinderen van de Kindercommissie hebben een herdenkingsboekjes gemaakt, met daarin het interview met Ad van Deventer, het gedicht van Hamza en tekeningen van kinderen van Onze Amsterdamse School. Dit boekje is verspreid in de Spaarndammerbuurt en kan hieronder digitaal worden ingezien.

45mei-vreedzaam-spaarndammerbuurt
.pdf
Download PDF • 576KB

4 mei Op 4 mei om 11 uur komt de Kindercommissie bij elkaar bij het monument op het Zaanhof om een bloemstuk neer te leggen en aansluitend de boekjes in de buurt rond te brengen. Ze zullen worden begeleid door leden van het Comité 4 en 5 mei Spaarndammerbuurt en de aanjager Vreedzaam Westerpark.


De Kindercommissie 4/5 mei Spaarndammerbuurt is een initiatief van Vreedzaam West i.s.m. Dock, Comité 4 en 5 mei Spaarndammerbuurt, Onze Amsterdamse School en de Spaarndammerhoutschool en wordt mogelijk gemaakt door Stadsdeel West.


47 views0 comments
bottom of page