top of page

Gastlessen Vreedzame Wijk

Updated: May 12, 2022

In februari en maart hebben alle groepen 6 van de scholen in de Staatsliedenbuurt en groepen 6 en 7 in De Baarsjes gastlessen gekregen over de Vreedzame Wijk. In de Staatsliedenbuurt deden alle scholen mee: de Westerparkschool (2 locaties), De Catarmaran en De Bron. In De Baarsjes deden de Joop Westerweelschool mee, De Meidoorn, de Visserschool en Islamitische basisschool Al Maes.

Tijdens de gastlessen leren de leerlingen over hun Vreedzame wijk. In welk stadsdeel bevindt de school zich eigenlijk en in welke wijk? Welke pleinen in de wijk zijn Vreedzaam? Wat is een manifest en wat staat er op het manifest van de Staatsliedenbuurt en De Baarsjes? En wat is het speerpunt van dit jaar? Allemaal onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de gastles.


Na de gastlessen konden de kinderen die dat wilden zich opgeven voor de Kinderwijkraad. Er zijn verkiezingen gehouden in de klassen en nieuwe kinderen zijn gekozen voor de Kinderwijkraad (KWR). De KWR komt zo'n 3 tot 4 keer bij elkaar en buigt zich over het speerpunt van dit jaar. In de Staatsliedenbuurt is dat "we verbeteren elkaar op een vreedzame manier en lossen conflicten op" en in De Baarsjes "we zorgen goed voor onze buurt en het milieu". We zijn erg benieuwd met welke oplossingen de kinderen komen om hun buurt Vreedzamer te maken!


De gastlessen worden gegeven door de aanjagers Vreedzaam en eventuele wijkpartners. Doet jouw school nog niet mee maar heb je wel interesse? Neem dan contact op met de aanjager in jouw wijk.
Commentaires


bottom of page