top of page

Eerste bijeenkomst Kinderwijkraad Staatsliedenbuurt

De Kinderwijkraad Staatsliedenbuurt (KWR) is weer begonnen! Na gastlessen op de vier verschillende schoollocaties van De Catamaran, De Bron, de Westerparkschool Van Hogendorpplein en Westerparkschool Van Hallstraat kwamen de door hun klasgenoten gekozen raadsleden bijeen op de Westerparkschool Van Hogendorpplein. Samen hebben zij nagedacht over hoe we onze wijk een stukje vreedzamer kunnen maken.


Agenda

1. Binnenkomer

2. Agenda

3. Wat is de Kinderwijkraad Staatsliedenbuurt en wat gaan we doen?

4. Thema: We gaan op een vreedzame manier met elkaar om en lossen conflicten op

5. Terugblik gastlessen

6. Brainstorm in groepjes: ideeën bedenken, plenair nabespreken

7. Opdrachten voor op school

8. Afsluiter

Thema: We gaan vreedzaam met elkaar om en lossen conflicten op Na de kennismaking en binnenkomer hebben we met elkaar gesproken over de Vreedzame Wijk, de Kinderwijkraad (KWR) en wat het thema ‘We gaan op een vreedzame manier met elkaar om en lossen conflicten op’ voor hen betekent.


Terugblik gastlessen We hebben samen teruggeblikt op de gastlessen, die ze in februari hebben gekregen. Welke conflicten komen de kinderen veel tegen, hoe komt het dat die er zijn en hoe kunnen we die oplossen of in de toekomst voorkomen? De kinderen hebben hier tijdens de gastlessen al over nagedacht. We hebben de conflicten die de kinderen graag zouden willen oplossen/voorkomen in een woordwolk gezet:In de woordwolk is te zien dat de meeste conflicten voorkomen tijdens de overblijf, het buitenspelen en op het Van Beuningenplein.


Brainstorm De kinderen hebben in groepjes gebrainstormd over welke conflicten/situaties zíj het allerliefste zouden willen aanpakken met de Kinderwijkraad. Deze hebben we plenair besproken en uiteindelijk hebben de kinderen een top 4 gemaakt:

  • Overblijfouders (letten niet op, luisteren niet naar de kinderen, nemen de kinderen niet serieus)

  • Van Beuningenplein

  • Racisme

  • Onsportief gedrag tijdens voetbal

Schoolopdracht

  • Vertel in je klas wat we vandaag hebben besproken en welke conflicten/situaties zijn uitgekozen en waarom.

  • Stem over welk conflict je klasgenoten het belangrijkste vinden om op te lossen.

  • Neem dit mee naar de volgende bijeenkomst.

Volgende bijeenkomsten - Dinsdag 12 april 13:00-14:30 uur - Dinsdag 24 mei 13:00-14:30 uur - Dinsdag 28 juni (tijd en locatie nog te bepalen)


De Kinderwijkraad Staatsliedenbuurt wordt georganiseerd en begeleid door de aanjager Vreedzaam Westerpark, in samenwerking met Dock, de Westerparkschool, De Bron en De Catamaran, Stadsdeel West en overige wijkpartners.


Comments


bottom of page