top of page

Kinderwijkraad De Baarsjes 2022 van start

Kinderwijkraad De Baarsjes (KWR) is weer begonnen! Na gastlessen op de vier verschillende scholen (De Visserschool, Joop Westerweelschool, Al Maes en De Meidoorn) kwamen de door hun klasgenoten gekozen raadsleden bijeen op bij The Mall bij Plan West. Samen hebben zij nagedacht over hoe we onze wijk een stukje vreedzamer kunnen maken.

Agenda

1. Binnenkomer

2. Agenda

3. Wat is de Kinderwijkraad De Baarsjes en wat gaan we doen?

4. Thema: We zorgen goed voor onze wijk en het milieu

5. Terugblik gastlessen

6. Brainstorm in groepjes: ideeën bedenken, plenair nabespreken

7. Opdrachten voor op school

8. Afsluiter

Thema: We zorgen goed voor onze wijk en het milieu Na de kennismaking en binnenkomer hebben we met elkaar gesproken over de Vreedzame Wijk, de Kinderwijkraad (KWR) en wat het thema ‘We zorgen goed voor onze wijk en het milieu’ voor hen betekent.

Terugblik gastlessen We hebben samen teruggeblikt op de gastlessen, die ze de afgelopen weken hebben gekregen. Hoe kunnen we goed voor onze wijk en het milieu zorgen? Welke dingen vallen je op in de wijk en wat zouden we kunnen verbeteren? We hebben de onderwerpen die de kinderen in de gastlessen hebben genoemd in een woordwolk gezet:

In de woordwolk is te zien dat de meeste kinderen zich vooral ergeren aan de hoeveelheid (zwerf)vuil op straat. Ze vinden dat er meer vuilnisbakken moeten komen. Tevens vinden ze dat er meer groen moet zijn in de buurt, dat er meer bomen geplant en minder gekapt moeten worden.


Brainstorm De kinderen hebben in groepjes gebrainstormd over wat ze graag met de Kinderwijkraad zouden willen aanpakken in de buurt. Deze hebben we plenair besproken en uiteindelijk hebben de kinderen een top 4 gemaakt:

  • meer groen (bomen, planten, bloemen)

  • minder afval/meer prullenbakken (met asbakken voor sigarettenpeuken)

  • een buurtfeest/opruimfeest voor iedereen, waar we samen afval gaan opruimen in de buurt

  • meer buurtouders/straatcoaches voor meer veiligheid in de buurt (en minder racisme)


Schoolopdracht

  • Vertel in je klas wat we vandaag hebben besproken en welke ideeën zijn uitgekozen en waarom.

  • Stem over welk idee je klasgenoten het belangrijkste vinden om uit te voeren met de kinderwijkraad.

  • Neem dit mee naar de volgende bijeenkomst.

Volgende bijeenkomsten - dinsdag 19 april 10:00-11:45 uur - dinsdag 17 mei 10:00-11:45 uur - dinsdag 28 juni (tijd en locatie nog te bepalen)


De Kinderwijkraad De Baarsjes wordt georganiseerd en begeleid door de aanjagers Vreedzaam, in samenwerking met Dock, The Mall De Baasrjes, De Visserschool, de Joop Westerweelschool, De Meidoorn, Al Maes, Combiwel, Stadsdeel West en overige wijkpartners.


27 views0 comments

Comments


bottom of page