top of page

De 'Week van Vreedzaam' in Houthaven

Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 februari vond in de Houthaven 'De Week van Vreedzaam' plaats. Hoewel het bij Daltonschool De Spaarndammerhout, Onze Amsterdamse School en Combiwel natuurlijk iedere week een Vreedzame Week is, werd er deze week extra aandacht geschonken aan het thema 'We hebben hart voor elkaar'.


In groep 4b van De Spaarndammerhout schreven de kinderen wat hart voor elkaar hebben voor hen betekent, bijvoorbeeld: “Als iemand alleen speelt, met hem spelen.” of “niet meer plagen.”


Op Vrijdag 24 februari werd 'De Week van Vreedzaam' afgesloten met een koffie-ochtend voor ouders van beiden scholen en Combiwel. Tijdens deze gezellige ochtend vertelde directeur Femke van De Spaarndammerhout iets over de Vreedzame School en

hoe zij daar handen en voeten aan geven in de scholen. Vreedzaam West vertelde iets over de Vreedzame Wijk, de gastlessen die we geven en de Kinderwijkraad Houthaven die in de komende maanden een manifest zal opstellen met afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de wijk. De ouders speelden daarna onder genot van een kopje koffie of thee het Vreedzame Wijk Kaartspel. Ouders konden hun jongere kinderen meenemen, voor wie er een speelhoek was gemaakt. Een zeer geslaagde ochtend!
15 views0 comments

コメント


bottom of page