top of page

GEZOCHT: Aanjager Vreedzame aanpak (gemiddeld 18 uur per week)Maak jij het verschil in Amsterdam West? Ben je sociaal-maatschappelijk betrokken en een geboren verbinder? Lees dan snel verder. We zoeken per 1 april 2022 een nieuwe collega aanjager Vreedzaam in de wijken De Baarsjes en Oud West. Samen met de aanjager Westerpark en aanjager Bos en Lommer vorm je het team van Aanjagers Vreedzaam in West.

De bedoeling van Vreedzaam West Amsterdam West staat voor een open en vrije gemeenschap waarin alle mensen ondanks hun verschillen vreedzaam met elkaar samen kunnen leven en waarin kinderen en jongeren goed worden voorbereid op het leven in een pluriforme samenleving.

We werken aan een samenhangend positief pedagogisch klimaat in wijk en buurt, waarin alle opvoeders helpen om democratisch burgerschap bij jonge mensen te versterken, en we hen perspectief bieden en het vermogen en de wil om iets te kunnen doen aan de wereld, aan hun eigen omstandigheden én aan die van een ander. Dat gaat niet (altijd) vanzelf. In West ervaren we een verharding in het maatschappelijke debat. Zowel online als offline heeft dit grote gevolgen voor hoe mensen met elkaar omgaan. Respectvol samenleven en begrip voor diversiteit of anders-zijn is lang niet altijd vanzelfsprekend. Hoe doen we dat samen? Stadsdeel West ziet dat er een impuls nodig is om hier blijvend en op een samenhangende manier de aandacht voor te vragen en dit concreet te maken. Zo faciliteert het stadsdeel de inzet van aanjagers in de wijken om mede-opvoeders in de wijk hierbij actief te betrekken. Door een oefenplaats te bieden via o.a. kinderwijkraden en (wijk)mediatie, maar ook door ouders, bewoners en wijkprofessionals hierin mee te nemen, moedigen wij kinderen aan om hun (bijdrage aan) burgerschap actief in te zetten.

Hoe ziet de functie en opdracht er verder uit? Als Aanjager/coördinator Vreedzaam begeleid je de ontwikkeling van de Vreedzame Wijk in 2 gebieden van stadsdeel West. Je focus ligt op de vraag: Hoe kunnen we alle mede-opvoeders uitnodigen en bewust maken van het belang om een positief klimaat te scheppen op diverse plekken in de wijk waar kinderen komen, zodat zij hun opgedane vaardigheden veilig kunnen oefenen en versterken? Zo creëren we een gezamenlijk pedagogisch klimaat waar kinderen eenduidig weten ‘zo doen we dat hier samen’. Met als doel een samenhangend verloop van het proces en werkzaamheden die bijdragen aan de (door)ontwikkeling van de vreedzame wijk, waarbij alle opvoeders zich bewust zijn van hun rol en voorbeeldfunctie om in hun eigen (werk)omgeving de democratische burgerschapsvaardigheden bij jeugd te bevorderen.

Wat ga je doen?

 • Je stelt in samenspraak met wijkpartners een buurtuitvoeringsplan en jaarplanning op en bewaakt de voortgang en de uitputting van het buurtbudget;

 • Je organiseert (voorzitten en notuleren) bijeenkomsten van de wijkstuurgroepen en wijkplatform;

 • Je neemt het initiatief om de gebiedsmakelaars en projectleider Jeugd & Veiligheid actief te betrekken bij de ontwikkelingen;

 • Verzorgt trainingen Vreedzaam voor ouders en professionals;

 • Je doet halfjaarlijks verslag van de voortgang;

 • Geeft mede vorm aan visie op de thema’s van Vreedzaam West;

 • Draagt bij aan Vreedzaam West evenementen;

 • Samen met de 2 andere aanjagers in West ben je verantwoordelijk voor de organisatie van het aanjagersoverleg (roulerend voorzitterschap) dat minimaal 1 keer per kwartaal georganiseerd wordt en intervisiebijeenkomsten;

 • Levert input voor nieuwsbrief Vreedzaam;

 • Maakt overzicht van formele/informele netwerken in je wijk en overzicht van wijkpartners.


Ik ben enthousiast! Wie zoeken jullie? We zoeken een echte netwerker en ambassadeur (x/v/m) die proactief gaat verbinden in de breedste zin van het woord. Je legt en onderhoudt contact met bestaande en nieuwe wijkpartners en kijkt met hen waar zij in hun werk/activiteiten een verbinding kunnen maken met democratisch burgerschap. Je bent het aanspreekpunt voor wijkpartners en in de samenwerking tussen partners fungeer je als verbindende schakel. Je weet wat er speelt in de wijk en waar mogelijk haak je aan bij bestaande initiatieven om de pedagogische inbreng te versterken. Je coördineert concrete activiteiten als Kinderwijkraad, wijkmediatie en (ouder)trainingen. Maar je speelt ook in op specifieke buurtontwikkelingen waar kinderen een stem in kunnen hebben (en dus kunnen oefenen). Je zorgt dat deze in goede samenhang worden uitgevoerd. Je signaleert tijdig knelpunten en je hebt oog voor kansen en weet deze te benutten. Je stelt samen met de wijkpartners een buurtuitvoeringsplan op.

Wat vragen wij? Goede kennis van de Vreedzame principes en de aanpak en mogelijkheden van de Vreedzame Wijk is een pré. Je bent opgeleid tot Train-de-trainer of gaat daar zo snel als mogelijk aan deelnemen. Bij voorkeur ben je een vertegenwoordiger uit één van de wijken of je bent goed bekend met de wijken De Baarsjes en Oud West en heb je een netwerk van de relevante partners in deze wijken. Je hebt aantoonbaar affiniteit met het werken met jeugd / jongeren en weet mensen op inspirerende en energieke manier te enthousiasmeren.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende functie in een dynamische, veranderende organisatie en omgeving;

 • Afhankelijk van relevante diploma’s en werkervaring een passend salaris conform CAO Sociaal Werk, schaal 8 (min. € 2.780,- en max. € 3.961,-) bij een fulltime dienstverband van 36 uur;

 • Of een aanstelling op ZZP-basis.

 • Een opdracht voor 18 uur per week tot eind 2022 met uitzicht op verlenging in 2023.

Over DOCK DOCK is een kleurrijke welzijnsorganisatie actief in Rotterdam, Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Utrecht, Schiedam en Hellevoetsluis. We zijn actief op het gebied van jeugdwerk, jongerenwerk, maatschappelijke participatie, maatschappelijk werk en ouderenwerk. Dat doen we door de inzet van professionals in de wijk, samen met vrijwilligers, partners en betrokken bewoners. Samen organiseren we activiteiten die het leven leuker, gemakkelijker en mooier maken. Van o.a. hulptrajecten, beweegactiviteiten, taalaanbod tot cursussen en trainingen. We werken op straat, in Huizen van de Wijk en op andere plekken waar mensen samen komen. DOCK Amsterdam West richt zich met speeltuinen, naschoolse activiteiten en jongerenwerk op kinderen/jongeren van 4-23 jaar en hun ouders. De doelstelling is een optimale sociaal-emotionele ontwikkeling van met name de kwetsbare kinderen/jongeren en hun ouders. We vergroten de weerbaarheid en de wereld van kinderen en jongeren. Met als uiteindelijk doel dat zij volwaardig kunnen meedoen. De collega’s werken, in gebiedsgerichte samenwerking met opdrachtgever, partners, vrijwilligers en stagairs, zowel ambulant als vanuit verschillende locaties, waar dagelijks verschillende activiteiten samen met meiden en jongens worden georganiseerd op basis van de Vreedzame aanpak. Wij zijn er voor álle jongeren, ongeacht geloof, sekse, etniciteit of seksuele voorkeur.

Wij willen een DOCK dat inclusief werkt in de wijken en een inspirerende bijdrage levert aan een inclusieve samenleving en dat aandacht en focus heeft op de thema’s inclusie, diversiteit, discriminatie, uitsluiting en racisme (IDDUR). En hierover de dialogen aan gaat, met zowel de samenleving als professionals. Wij willen een DOCK dat inclusief en divers is voor haar medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. Een bedrijfscultuur waar er ruimte is om jezelf te kunnen zijn en waar het veilig is om gevoelige thema’s bespreekbaar te maken. Een organisatie die IDDUR-sensitief is, de thematiek snapt, bewust bekwaam is, het kent, het leeft en ook uitdraagt.

Overtuigd? Solliciteer! Solliciteer via de sollicitatiebutton op de website van Dock. De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek. Je ontvangt zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum een terugkoppeling op jouw sollicitatie.

Toch eerst nog een vraag? Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Samira Rheddar via telefoonnummer 06-59928184 en voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Floor Bastiaans, aanjager Bos en Lommer op 06-14958071 of Monique van Dijk, aanjager Westerpark op 06-16124423 of Han Holthuizen, manager DOCK A’dam West, bereikbaar op 06-34881800.

Comments


bottom of page